Superbia jest agencj? konsultingow?. Oferuje projektowanie nawigacji, komunikacji  marketingowej dla placówek handlowych , aran?acja wn?trz handlowych i witryn, organizacja i zarz?dzanie powierzchni? ekspozycyjn?, audyt powierzchni handlowych.

PolskiEnglish
Superbia jest agencj? konsultingow?. Oferuje projektowanie nawigacji, komunikacji marketingowej dla placówek handlowych , aran?acja wn?trz handlowych i witryn, organizacja i zarz?dzanie powierzchni? ekspozycyjn?, audyt powierzchni handlowych.
category management, Visual Merchandising, zarz?dzanie zapasami, design, zarz?dzanie powierzchni? ekspozycyjn?, organizacja powierzchni ekspozycyjnej, projektowanie sklepów, aran?acja wn?trz